Nils har signert ny kontrakt og blir i nord enda et år.