Du finner den daglige trekningen også på vår Facebookside og på Instagram! Sjekk "Arctic Eagles - Narvik Hockey" begge steder. Har du vunnet?
Kontakt Cesilie på tlf 47 96 40 39 evt cesilie.markussen@narvikhockey.no
eller Anneliz på tlf 40 76 15 73

 

 1. desember:   296
 2. desember: 1361
 3. desember: 2408
 4. desember:   349
 5. desember: 2149
 6. desember: 2900
 7. desember: 2469
 8. desember:   125
 9. desember: 2799
 10. desember: 1573
 11. desember: 2504
 12. desember: 2353
 13. desember:    25
 14. desember: 2678
 15. desember: 1767
 16. desember:   181
 17.