Medlemskontingent

  • Medlemskontingenten er for sesongen 2021/22 satt til 400 kroner.
  • Deltakeravgiften for Sparebanden skøyte- og hockeyskole er satt til totalt 400 kroner for en trening i uka gjennom sesongen. 

Priser/ treningsavgift

I tabellen under finner du oversikten over treningsavgift for spillere på de enkelte lagene våre. Søskenmoderasjon er oppgitt under tabellen. 

Ant. treninger Lag Høst 2021 Vår 2022 Total
1 Hockeyskole - - 400,-
2 U7 1250,- 750,- 2000,-
2 U9 2000,- 1000,- 3000,-
3 U11 2500,- 2000,- 4500,-
4 U13 3000,- 3000,- 6000,-
4 U15 3000,- 3000,- 6000,-
4/5 U18 3000,-/ 4500,- 3000,-/ 3000,- 6000,-/ 7500,-
5 U21 4500,- 3000,- 7500,-
2 Dame 2000,- 1000,- 3000,-

Søskenmoderasjon for barn nr 2

  • kr 500,- for U7 og U9
  • KR 1000,- for U11 og oppover

Medlemssystem

Narvik Hockey bruker Norges idrettsforbund til å administrere klubbens medlemmer gjennom tjenesten Min idrett. Via Min idrett betaler du medlemskontingent, treningsavgift og lisens.

Meld inn deg eller ditt barn

NB! Barneidrett; utøvere fra og med året de fyller 6 til og med året de fyller 12 skal ikke betale lisens. Se Idrettsforbundets sider vedr. barneidrett.