Medlemskontingent

  • Medlemskontingenten er for sesongen 2022/23 satt til 400 kroner.
  • Deltakeravgiften for Sparebanden skøyte- og hockeyskole er satt til totalt 400 kroner for en trening i uka gjennom sesongen. 

Priser/ treningsavgift

I tabellen under finner du oversikten over treningsavgift for spillere på de enkelte lagene våre. Søskenmoderasjon er oppgitt under tabellen. 

Ant. treninger Lag Høst 2022 Vår 2023 Total
1 Hockeyskole - - 400,-
2 U8 400,- 400,- 800,-
3 U12 2.500,- 2.000,- 4.500,-
4 U14 3.000,- 3.000,- 6.000,-
4/5 U16 2.500,- 2.000,- 4.500,-
5 U21/2.div 3.000,- 3.000,- 6.000,-

Søskenmoderasjon for barn nr 2

  • kr 500,- for U8 og U12
  • KR 1000,- for U14 og oppover

Medlemssystem

Narvik Hockey bruker Hoopit til å administrere klubbens medlemmer. Via Hoopit betaler du medlemskontingent, treningsavgift og lisens.

Meld inn deg eller ditt barn

NB! Barneidrett; utøvere fra og med året de fyller 6 til og med året de fyller 12 skal ikke betale lisens. Se Idrettsforbundets sider vedr. barneidrett.