U10


U10


Trener:

Eirik Lien

Hjelpetrenere:

Eirik Lien og Rune Mentzoni Olsen

Matriss:

Tom-Espen Sørensen

Teamledere:

Tone og Terje Røsås

Dugnadsansvarlig og teamleder:

Nanette Dragly

Sekreteriat: 

Tom-Espen Sørensen

Eva Vassdal Sørensen

Cesilie Markussen

Ismaskinkjører:

Eirik Lien