Rullering av femårsplan

file1

I kveld gikk startskuddet for rullering av femårsplanen til Narvik Hockey. Det var godt oppmøte, bra engasjement og det kom frem mange gode innspill. Det ble jobbet frem 7 hovedpunkter som det skal fokusers videre på: skøyte- og hockeyskole, rekruttering, organisering av klubben, fra bredde til elite, klubbkultur, utvikle arrangement og arena. Tusen takk til alle som deltok og til prosessleder Ståle fra VINN!