Nytt styre i Narvik Hockey

Det er avholdt årsmøte i Narvik Hockey. Nytt styre er som følger:

Styreleder: Stig Winther (gjenvalg)

Nestleder: Bjørn-Tormod Nilsen

Styremedlem: Cesilie Markussen

Styremedlem: Mathias Bjørkteg

Styremedlem: Terje Feragen (ny)

Styremedlem: Alexander Lie (ny)

Styremedlem: Torje Kosmo Karlsen (ny)

Styremedlem: Magdelena Landsem (ny)

Styremedlemmene Marlin Pettersen, Kenneth Jenssen og Karl Aksel Vik ble takket av.

Velkommen til de nye, og takk for innsatsen til de som går ut!