Årsmøte avholdt

Årsmøtet ble avholdt med vel 50 medlemmer tilstede.

image

Styret kunne legge frem positive regnskapstall for 2015, noe som er viktig for å styrke klubben i den videre drift.

Klubben er som andre klubber med lag i Get-ligaen og allnorsk 1. Divisjon, pålagt en endring i organisasjonen der man skal dele klubben i elite og bredde. Denne endringen krever et ekstraordinært årsmøte og det ble på årsmøtet valgt en arbeidsgruppe som skal legge frem forslag til den endelige organiseringen på ekstraordinært årsmøte i mai/juni.

Gruppen består av:
Iris Bartholsen, leder og styrets representant
Harald Kuraas
Stein Kyrre Olsen
Henric Dalström
Stig Solem, daglig leder i klubben

image

Dagens styre ble gjenvalgt som interimstyre frem til ekstraordinært årsmøte med en liten endring:
Svein Gunnar Henriksen overlater rollen i styret som sportslig leder til Henric Dalström og Svein Gunnar fortsetter i interimstyret som styremedlem.