Informasjon om status i klubben

narvik_hockey

 

Informasjon fra klubb til publikum via klubbens offisielle sider har den siste tiden vært sparsom, noe vi beklager. Her har vi feilet og vi har tatt lærdom av det. Noe av forklaringen er at det gjøres en intens jobb internt for å få klubben ut av den svært vanskelige økonomiske situasjonen vi er kommet i.

Vi ønsker at alle dere som følger Narvik Hockey skal få faktabasert informasjon så langt det lar seg gjøre. I den senere tid har det vært en del hendelser som har skapt spekulasjoner og overskrifter i media, og mange lurer på hva og hvorfor.

 

En tøff situasjon som krever handling

Narvik Ishockeyklubb er Norges første ishockeyklubb nord for Trondheim i allnorsk 1. divisjon. Det å være banebrytende i denne sporten i nord har vært krevende da det er en ny sport for publikum, næringsliv og andre. Klubben er veldig takknemlig for all støtte den har fått i alle år, spesielt den støtte næringslivet har gitt oss slik at vi kan satse som vi har gjort. Men utviklingen har dessverre ikke vært på vår side og slitasje på dugnadsånden etter mange år med hardt arbeid av gode hockeyvenner har vært tøff. Vi har kommet i en situasjon som har utviklet seg over flere år og som nå må snus.

Etter at det nye styret begynte å virke etter sommerferien så vi konturene av et budsjett som vi ville ha problemer med å nå. Noen av årsakene til det var:

  • Sponsor trekker seg fra «matavtalen» som har en verdi på mange hundre tusen kroner. Klubben har ikke mulighet til å oppfylle denne, da vi allerede er på etterskudd økonomisk. Spillerne blir informert om den økonomiske situasjonen.
  • Det viser seg at klubben har vært for optimistisk når det gjelder å ansette daglig leder og heltidsansatt trener. Samtidig ligger vi på et relativt høyt nivå når det gjelder spillerlønn, sammenlignet med andre klubber i 1. divisjon.
  • Klubben mottar melding fra Norges Ishockeyforbund om at penger til reisefordeling blir redusert med et sekssifret beløp.
  • Den nye organiseringen med tre styrer blir praktisert og viser seg utfordrende med tanke på informasjonsflyt.

Kraftige kutt iverksettes for å unngå at klubben mister lisensen for førstedivisjon, tilliten hos sponsorer og i verste fall begjæres konkurs.

Det nye styret med styreleder i spissen konstaterer at vi må tre mange skritt tilbake og prioritere å berge klubben, til tross for at dette krever smertefulle tiltak.

Som følge av dette samles det gamle og det nye styret. Agenda for møtet er dagens økonomiske status i Narvik Hockey, etablerte kostnader og periodiseringer, samt hvordan kutte kostnader. Det siste punktet er satsing på barn og unge. Det blir konsensus på møtet og alle stiller seg bak de tiltak klubben er nødt til å gjennomføre.

Daglig leder valgte å si opp sin stilling for å redusere klubbens kostnader. På grunnlag av den økonomiske situasjonen valgte styret ikke å forlenge avtalen til A-lagstrener. Spillerne ønsket at treneren skulle fortsette og valgte å ta fra sine egne lønninger for å dekke hans lønnskostnader. Begge disse avgjørelsene settes høyt hos styret og fører til en mindre presset økonomi.
Sportslig leder for elite trakk seg av personlige årsaker fra sin posisjon. Det er i ettertid blitt opprettet et sportsteam som skal ivareta den sportslige delen. Dette omhandler alt det sportslige vedrørende både A-lag. Sportsteamet vil også være bindeleddet mellom A-laget og styret.

Lys i tunnelen

Narvik Hockey er ikke den eneste klubben i norsk førstedivisjon som har utfordringer med økonomi og organisasjon. Vi er en ung klubb som må lære av andres og egne feil. Tiltakene så langt tilsier at klubben vil ende med et lite underskudd i 2016. Vi har nå fått kontroll på den økonomiske situasjonen, men vi kan på ingen måte lene oss tilbake. Sesongen er ikke over før i mars 2017 og vi må fortsette å ha en stram styring fremover.

Nå skal ny kurs stakes ut, langtidsplaner skal legges og medlemmene skal informeres. Med en fantastisk dugnadsgjeng og et publikum enhver klubb kan misunne oss, skal vi fortsette den suksessen Narvik Hockey er for Narvik.

For å klare dette må vi stå sammen, i medgang og i motgang. Sammen er vi sterke.

 

Styret i Narvik Hockey – Arctic Eagles