Ekstraordinært årsmøte med suppleringsvalg avholdt

Vedlagt ligger protokoll fra ekstraordinært årsmøte der ny styreleder i Narvik Hockey Bredde og nytt styremedlem ble valgt