Ekstraordinært årsmøte avholdt

Narvik Ishockeyklubb har i dag avholdt ekstraordinært årsmøte der organisering av klubben og valg av nye styrer var på dagsorden

Årsmøtet gikk enstemmig inn for å dele klubben i 3 foreninger: Allianse, bredde og elite. Vi vil komme tilbake med mer informasjon på våre nettsider om organiseringen.

Årsmøtet valgte enstemmig de 3 styrene som skal bekle de forskjellige foreningene.

Styreleder for de tre foreningene ble:
Narvik Hockey allianse: Hilde Otneim
Narvik Hockey bredde: Anders Warensjô
Narvik Hockey elite: Stig Winther

Vi kommer tilbake med oppdatert informasjon om resten av styrene.