Gratis trenerkurs

Lørdag 28. januar og søndag 29. januar kjører vi 2 trenerkurs. Lørdag fra 16.30 til 20.00 er det trenerkurs for skøyte og hockeyskole. Søndag er det introkurs som retter seg fra U7 – U12 fra 08.00 til 15.00. Begge dagene er delt i is/teori og kurset er gratis for alle deltakere. Påmelding er ikke nødvendig, det er bare å møte opp. Narvik Hockey stiller med mat og drikke:) Ønsker du mer informasjon så ta kontakt med Jo på jo@narvikhockey.no

hockey

file1

Rullering av femårsplan

I kveld gikk startskuddet for rullering av femårsplanen til Narvik Hockey. Det var godt oppmøte, bra engasjement og det kom frem mange gode innspill. Det ble jobbet frem 7 hovedpunkter som det skal fokusers videre på: skøyte- og hockeyskole, rekruttering, organisering av klubben, fra bredde til elite, klubbkultur, utvikle arrangement og arena. Tusen takk til alle som deltok og til prosessleder Ståle fra VINN!